Ongewenst gedrag

De sportbonden en NOC*NSF hebben in de afgelopen jaren al een aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op het gebied van preventie en repressie van seksuele intimidatie. Vanaf 1 februari zijn extra instrumenten beschikbaar om seksuele intimidatie tegen te gaan. Zo is er een online toolkit voor sportverenigingen ontwikkeld en is het registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie in de sport gereed om vanaf 1 september 2012 te gebruiken. Jaarlijks komen in de sport verschillende zaken van seksuele intimidatie voor, met vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter, steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de vereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Voor de sport geldt dat iedere zaak van seksuele intimidatie er één teveel is.

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Heb je te maken met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en wil je hier met iemand over praten? De Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd om een eerste aanspreekpunt te hebben voor haar leden.

Lees meer

Klachtenwijzer

Klachten kunnen voorzien van naam, adres en woonplaats en ondertekening, per post worden verzonden naar het NWWB bestuur, t.a.v. de bestuurssecretaris, Vlaardingerstraat 1 B. 3111 BP Schiedam. De indiener ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen een maand na dagtekening wordt inhoudelijk op de klacht gereageerd. Het bestuur kan meer informatie opvragen om een afgewogen oordeel mogelijk te maken.

Lees meer